+48 693 222 111 kontakt@shrimpnature.pl

Polskie produkty dla krewetek

Polskie produkty dla krewetek

Polskie produkty dla krewetek

Polskie produkty dla krewetek

Polskie produkty dla krewetek

Polskie produkty dla krewetek

O produktach

Pelet pokarmowy od Shrimp Nature

Peletowanie lub też granulowanie karmy jest to forma aglomeracji ciśnieniowej danej karmy za pomocą specjalnych urządzeń, w których rozdrobnione mieszanki karmy (mączki pochodzenia roślinnego i/lub zwierzęcego) są przetłaczane przez otwory matryc w celu uzyskania zagęszczonej karmy o pożądanej granulacji i właściwościach odżywczych. Na przebieg tego procesu oraz jakość otrzymanego granulatu ma wpływ szereg czynników takich jak:

  • czynniki chemiczno-biologiczne (skład chemiczny zagęszczanego materiału, budowa biologiczna cząstek),
  • czynniki materiałowe – związane z przygotowaniem materiału do procesu zagęszczania (wilgotność materiału, temperatura materiału, skład granulometryczny cząstek zagęszczanego materiału),
  • czynniki aparaturowe – konstrukcyjne (średnica matrycy, średnica i liczba rolek zagęszczających, średnica, długości oraz stan powierzchni otworów w matrycy, wielkość szczeliny między matrycą a rolką, itp.),
  • czynniki procesowe – związane z przebiegiem procesu zagęszczania (naciski zagęszczające, natężenie przepływu zagęszczanego materiału, prędkość zagęszczania, temperatura procesu, kondycjonowanie).

Prawidłowo przeprowadzony proces zagęszczania pozwala zachować właściwości odżywcze karmy jednocześnie poprawiając parametry czystości mikrobiologicznej granulatu.

Na zdjęciach 1,2,3 można zobaczyć jak wygląda surowiec na poszczególnych etapach przygotowania oraz gotowy produkt (pelet/ granulat) na podstawie pokarmu jednoskładnikowego – Pokrzywa

Zdjęcie obok pokazuje stosunek objętości do wagi na podstawie 25 gramowej porcji pokrzywy. Kupując 25g pokarmu zawsze dostajemy 25g danego pokarmu o objętości zależnej od użytego procesu produkcyjnego.

Niżej na zdjęciu wyraźnie widoczne różnice w kolorze peletu, różnice wynikają z diametralnie innego składu poszczególnych pokarmów. Różnice także są zapachowe.

Powstanie pokarmu z Dyni Hokkaido
Owoc Dyni Hokkaido posiadamy z własnej uprawy, która prowadzona tylko na naturalnych nawozach.

Tylko najładniejsze dojrzałe owoce są odpowiednio cięte i suszone, po wysuszeniu są maszynowo zmielone.

Po uzyskaniu proszku, produkt zostaje maszynowo ukształtowany w formy
peletu pokarmowego i jest gotowy do zapakowania.